PRZYPOMNIEĆ TWOJE DANE LOGOWANIA?

ZAREJESTRUJ SIĘ

INFORMACJE DOT. RODO
TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE

INFORMACJE DOT. RODO

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE

Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.

Polityka plików cookies znajduje się tutaj.

Administratorem Państwa danych jest FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 39.

Dane kontaktowe administratora:

- FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń Zawiercie ul. Marszałkowska 39

- sklep@telkomp.info

- +48 32 670 37 46

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – dobrowolna zgoda

- świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usług

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa lub zgody Klienta. Podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora zostały wskazane w punkcie 18 Polityki prywatności, której tekst znajduje się tutaj.

Państwa dane będą przechowywane:

- przy świadczeniu usług – przez czas niezbędny do zakończenia umowy;

- przy działaniach marketingowych, w tym profilowaniu i analityce – do chwili wycofania zgody.

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania

- przenoszenia danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

- cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na w/w dane kontaktowe administratora.

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż świadczenie usług, Państwa dane osobowe nie zostaną wykorzystane do tych celów.

Przy świadczeniu usług podanie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, dane adresowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu stanowi warunek realizacji usługi.

Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania danych znajdą Państwo w Polityce prywatności, której tekst znajduje się tutaj.

GODZINY OTWARCIA

PON - PT: 10.00 - 18.00
SOBOTA: 10.00 - 14.00
DO GÓRY